SLUŽBENO OSNOVANA MREŽA NEZAVISNIH LISTA

SLUŽBENO OSNOVANA MREŽA NEZAVISNIH LISTA

U ponedjeljak, 13. veljače osnovana je stranka „Mreža nezavisnih lista“ sa sjedištem u Koprivnici. Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije koji je jednoglasno izabran za predsjednika „Mreže“, izjavio je kako će stranka sa svojim programom izaći na lokalne izbore u Koprivničko-križevačkoj županiji i u pojedinim općinama.

„Program se neće previše razlikovati od programa stranke gdje nas je većina dosad bila, no moja velika želja je da ga nadogradimo novim idejama. Ne bi bilo dobro da se zatvorimo sami u sebe, moramo otvoriti politički nastup ljudima izvana. Želimo da se pridruže novi, mladi ljudi, intelektualci koji mogu dati novu energiju i viziju“ – najavio je Koren.

Mreža je prije svega politička platforma, a konceptom nezavisnih lista na općinskim i gradskim razinama tendencija je umrežiti kvalitete pojedinaca na županijsku razinu. Stranka je neophodan alat za obavljanje tehničkih poslova, pomoću kojega će ta politička platforma ostvarivati svoje ciljeve. Prvenstveni cilj je okupiti nove ljude koji se nisu dosad bavili politikom sa željom da donesu nove ideje i novu energiju na političku scenu, a Mreži se priključio i znatan dio bivših članova HSS-a.


Na osnivačkoj sjednici je osim Darka Korena izabrano i pet potpredsjednika, Nadzorni odbor i Etičko povjerenstvo. Također, usvojeni su Statut, Program stranke i svi ostali akti nužni za funkcioniranje stranke. Za potpredsjednike su izabrani Miljenko Flajs, Đurđica Mustaf, Vjekoslav Maletić, Goran Gregurek i Željko Šantić. Nadzorni odbor čine Dragutin Korošec kao predsjednik, Božidar Kovačić i Franjo Car kao članovi, dok Etičko povjerenstvo čine Hrvoje Gužvinec kao predsjednik, Pero Čorba i Ivica Gabaj kao članovi.

Registracija stranke kod Ministarstva Uprave je u postupku.

Mreža nezavisnih lista © 2017.