ODRŽANA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA

U srijedu, 29.3. održana je 4. sjednica Glavnog odbora stranke. Pod prvom točkom dnevnog reda jednoglasno je za povjerenika stranke za općinu Peteranec imenovan Željko Njerš.

Glavni odbor je raspravljao o trenutnom stanju u pregovorima s eventualnim koalicijskim partnerima u općinama te je istaknuto da će Mreža imati nekoliko kandidata za načelnike kao i za zamjenike načelnika. Detaljnom analizom mogućnosti u svim sredinama možemo biti veoma zadovoljni, jer će se istaknuti kandidature naših kvalitetnih članova, sa znatnim izgledima za postizanje vrlo dobrih rezultata.

Također je prisutnima prezentirana činjenica da je do sada osnovano 7 ogranaka. Tako su formirani ogranci u Koprivnici, Hlebinama, Križevcima, Ferdinandovcu, Novom Virju, Gornjoj Rijeci, Svetom Petru Orehovcu, a u tijeku su pripreme za osnivanje još nekoliko ogranaka. Uz ostalo, prisutnima je prezentiran i niz promotivnih aktivnosti vezanih uz nadolazeće lokalne izbore, među kojima je do sada i izvršena distribucija letaka u svako kućanstvo na području naše županije, sa jasnim pojašnjenjem svrhe i ciljeva Mreže te su postavljeni jumbo plakati na nekoliko lokacija.