PREDSTAVLJENA LISTA MREŽE U SVETOM PETRU OREHOVCU

U nedjelju, 14. svibnja u Svetom Petru Orehovcu predstavljeni su program i kandidati sa liste Mreže za Općinsko vijeće. 

Predsjednik Općinskog ogranka Mreže nezavisnih lista Sveti Petar Orehovec, Dragutin Matus obrazložio je program za koji će se vijećnici zalagati kroz rad Općinskog vijeća, a koji obuhvaća cestogradnju, vodoopskrbu i odvodnju, javnu rasvjetu, školski i predškolski odgoj, gospodarstvo, humanitarnu i socijalnu politiku, udruge, turizam i mnoge druge točke.

Pozvao je sve prisutne da prezentiraju kandidate Mreže svim svojim znancima, jer se na listi nalaze kandidati mladosti, znanja i iskustva, te su ti kandidati temelj bržeg razvoja Općine Sveti Petar Orehovec.

“Na listi su kandidati mladosti i iskustva različitih profesija, koji svojim znanjima i vještinama mogu znatno unaprijediti kvalitetu upravljanja u zajednici, donošenja odluka, pripremu i realizaciju različitih programa” – rekao je Matus.

Na listi Mreže za Općinsko vijeće se nalaze:

 1. Dragutin Matus
 2. Josip Ruganec
 3. Božidar Benjak
 4. Ivana Svrtan
 5. Renato Fiket
 6. Kristina Truščec
 7. Mateja Bermanec
 8. Mihael Kos
 9. Mladen Majerić
 10. Marijana Zidarić
 11. Ivana Šatrak
 12. Ančica Kos
 13. Ivan Sokol