KOPRIVNIČKA MREŽA OSVRNULA SE NA GRADSKI PRORAČUN, GRIJANJE U ZGRADAMA NA TRGU KRALJA TOMISLAVA I PREDSTAVKE GRAĐANA

Cijena dobre vibre: Gradska vlast već je potrošila 21 milijun kuna od prodaje plinskog biznisa

Prihod koprivničkog gradskog proračuna u visini 21 milijun kuna, koji je ostvaren prodajom obiteljskog zlata odnosno većinskog dijela profitabilnog plinskog poslovanja, više ne postoji. Sav taj novac gradska vlast u međuvremenu je potrošila na pokrivanje dugova i financiranje dijela infrastrukturnih radova, ustvrdio je vijećnik koprivničke Mreže Ivica Suvalj.

– Polugodišnje financijsko izviješće koje smo primili uoči sjednice Gradskog vijeća jasno pokazuje da novca od prodaje plinskog biznisa zapravo više nema i to Koprivničancima treba jasno reći. Prodaja je bila tek slamka spasa za dobru vibru koju će mladi gradonačelnik Jakšić moći širiti do kraja godine, ili pak sve dok će rasprodavati sve ono što su stvarale generacije Podravaca. A što nakon toga? Nažalost, sav novac rasplinuo se nad starim dugovima i nešto predizbornog asfalta, rekao je Suvalj.

Da nije došlo do prodaje plina, tvrde u Mreži, prihod ovogodišnjeg gradskog proračuna bio bi zapravo ponovno u minusu, ali značajnijem. U izviješću je tako dio sredstava od 12 milijuna kuna iskorišten za prikazivanje pozitivnog poslovanja u prvih šest mjeseci ove godine, no kad se tome doda lanjski minus od 16 milijuna, u proračunu je i dalje rupa od 4 milijuna kuna.

Dodamo li ovome rashodovnu stranu na kojoj je, primjerice, samo za podmirenje glavnica dugoročnih i kratkoročnih kredita kod Privredne banke Zagreb i Splitske banke, iznos porastao za 8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje lani, dolazimo do zaključka da se ovaj grad i dalje vodi financijski neodrživo, usprkos brojnim koncertima, lijepim cvjetnim aranžmanima i bajkama.

 

RWE ne smije zbog tople vode građane dovesti na rub egzistencije

Koprivnički ogranak Mreže nezavisnih lista traži od novog većinskog vlasnika plinskog biznisa RWE-a te gradske vlasti, hitno rješavanje problema grijanja u zgradama na Trgu kralja Tomislava, ali ne na način da zbog tople vode stanari dođu na rub egzistencije. Prema informacijama neugodno iznenađenih građana, tijekom idućih 12 godina stanari bi kroz cijenu grijanja od najmanje 70tak kuna plus PDV po kvadratu, RWE-u platili oko 17 milijuna kuna, dok se investicija u kotlovnice procjenjuje na 3,5 milijuna, rekao je predsjednik koprivničke Mreže Miljenko Flajs.

– Nakon što im je predstavljen plan izgradnje kotlovnica, pojedini stanari došli su do izračuna da će im cijena po stambenom kvadratu narasti za trećinu, što će mnogima uz sadašnje iznose postati neizdrživo. Mreža stoga traži da se ispuni jedan od navodnih uvjeta preuzimanja plinskog biznisa, odnosno ulaganje, a ne guljenje građana. Gradsku vlast također pozivamo da se očituje je li u kupoprodajnom ugovoru plinskog biznisa bilo riječi o ulasku RWE-a u posao izgradnje kotlovnica i pod kojim uvjetima.

Iz Mreže dodaju kako su iz RWE-a rekli da kotlovnice nakon 12 godina prelaze u vlasništvo stanara, no rok takvih uređaja navodno nije puno duži, oko 15 godina, stoga apeliraju da se građani upoznaju i što mogu očekivati nakon tog roka.

– Gradsku vlast pozivamo da ostvare priču iz vremena prodaje plinskog biznisa prema kojem će Koprivnica postati energetsko čvorište. Tada smo slušali o dobroj vibri, ali nitko nije rekao da će investitor prvo udariti na građane koji su u gotovo bezizlaznoj situaciji, rekao je Flajs.

 

Odbor za predstavke građana

Na konferenciji za medije koprivničke Mreže nezavisnih lista, gradski vijećnik i predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe građana Ivica Suvalj, predstavio je na što su se sve građani žalili u proteklom razdoblju. Najveći problem i dalje je buka odnosno cjelonoćno radno vrijeme vikendom jednog lokala u Dugoj ulici u Koprivnici. Odbor bilježi i ukazivanje na probleme u Ulici kneza Domagoja poput kanalizacije, a tu su također prijedlozi za uređenje bočnih parkirališta u Hercegovačkoj ulici, proširenjima kolnika i izgradnjom pješačkih staza te problemi s mirisima iz peradarnika.

– U vezi rada ugostiteljskog objekta u Dugoj ulici odgovoreno je da će Grad uputiti zamolbu Policijskoj postaji Koprivnica za  pojačanom kontrolom pojedinih lokacija u Gradu. Također je odlučeno da će po prijavi građana biti upućena sanitarna inspekcija, a vlasniku lokala skrenuta je pozornost da gradonačelnik može, prema članku 8. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti odrediti i raniji kraj radnog vremena i to za dva sata. Moram dodati da je Odbor pozdravio dodatnu zvučnu izolaciju lokala koja je učinjena ovih dana, rekao je Suvalj.

Što se tiče problema vezanih uz Ulicu kneza Domagoja, problem oko uređenja kanalizacije je kompleksan i nemoguće ga riješiti u skorije vrijeme, dok je nakon prijave jednog peradarnika, inspekcija utvrdila kako se sve radi prema propisima te nije pronašla nikakve nepravilnosti. Također, na predstavku da je lovište Šalovica preblizu kućama, utvrđeno je da je i tamo sve u skladu sa zakonom.

Razmatran je i kvalitetan prijedlog za uređenje bočnih parkirališta u Hercegovačkoj ulici, ispred Podravskog sunca te je predloženo da se njihova izrada stavi u prijedlog proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu.

Također, sanacija kolnika u ulici Hrvatskih branitelja uvrštena je u popis poslova redovnog održavanja te će biti uređena do kraja ove godine, zaključio je predsjednik Odbora za predstavke građana Ivica Suvalj.

Dodajmo da je Odbor dužan svaku predstavku proslijediti nadležnom Upravnom odjelu Grada, a nakon njihovog očitovanja, na predstavku odgovoriti pošiljatelju u roku 30 dana.

Na pitanje o Piškornici Flajs je rekao:

– Ako sam dobro shvatio Deklaraciju o Piškornici koju je napisao KRIZNI EKO-STOŽER ZELENA PODRAVINA, EKO- STOŽER je za RCGO Piškornica pod navedenim uvjetima:

  • Spriječite gradnju predimenzioniranog megasmetlišta i energane na otpad u srcu Podravine;
  • Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica ograničite na četiri sjevernohrvatske županije (onako kako je prvotno zamišljen);
  • Sve resurse i sredstva iskoristite za promoviranje i uvođenje načela kružne ekonomije: sprječavanje nastanka otpada, odvajanje na kućnom pragu, ponovna uporaba otpada, recikliranje, odlaganje što manje neiskoristivog smeća.

Osobno se sa svime navedenim u zadnjem dijelu Proglasa slažem, mi se dakle u svemu slažemo, jedini je problem što je istina u sredini. Ovdje se je očigledno dogodila podijeljenost, jer obje strane teže svoje teze prikazati kao jedinu istinitu. 

Jedna strana to čini uznemiravanjem građana Koprivnice i okolice, objavljivanjem fotografija s dimnjacima iz kojih suklja gusti, crni dim, koje sugeriraju da će upravo takav prizor uskoro vidjeti na Piškornici. Autori ovakve propagande vrijeđaju inteligenciju građana, jer je svakome jasno da je Hrvatska u Europskoj uniji u kojoj se moraju poštivati najstroža pravila zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Druga pak strana apsolutno nedovoljno radi na artikuliranju ovog projekta i adekvatnom i građanima razumljivom informiranju o projektu RCGO-a Piškornica, pa se takav prazan prostor vrlo lako zloporabi s različitih strana. Kao npr. priče pojedinih političara o tome da će nadomak Koprivnice, biti spalionica s velikim plamenom u koju se lopatama ubacuje dio po dio otpada sa sadašnjeg odlagališta, što mogu okarakterizirati samo neumjesnim skupljanjem političkih bodova na račun ljudskih emocija.

Mreža Koprivnica podržava pravo na svaku vrstu aktivizma, ali apelira da to bude na temeljima istine, a ne tendencioznosti kako bi se navuklo vodu na svoj mlin, s druge pak strane apelira na što je moguće veću razinu informiranosti građana o projektu RCGO-a na sve moguće načine koji su dostupni i samoj tvrtki, ali i četirima županijama koji su osnivači, jer to ne samo da je nužno i potrebno, već je to i obveza navedenih.

Koprivnička Mreža nezavisnih lista podržava inicijativu za sazivanjem javne tribine koju su inicirali vijećnici Koprivničkog Ivanca. Na tom skupu napokon će cijela javnost iz prve ruke moći čuti istinu i argumente obiju strana.

Osobno smatram ponudu Općini Ivanec samo poslovnom ponudom, a oni će sami odlučiti hoće li je prihvatiti ili ne. To kogeneracijsko postrojenje može biti bilo gdje, vjerojatno će i biti ukoliko se dogovor ne postigne. Svima nam je u interesu zdravlje i čist okoliš, a što se tiče Piškornice, podsjećamo da sadašnje stanje nije konačno, jer izgradnja modernog postrojenja koje će na neškodljiv način riješiti pitanje našeg otpada nije zapravo ni započelo, zaključio je Flajs.