Održana tribina “Budući izazovi u poljoprivrednoj proizvodnji”

U Gradskoj vijećnici grada Koprivnice, 20. Studenog 2019., u organizaciji Mreže nezavisnih lista, održana je javna tribina s temom „Budući izazovi u poljoprivrednoj proizvodnji“. Gost predavač bio je dr.sc. Siniša Jelovčan koji je u izlaganju govorio o novim tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji. Naglasak je bio na izazovima s kojima se danas susreću poljoporivredni proizvođači pri primjeni novih tehnologija kao što su prskalice koje pomoću senzora skeniraju tlo i prskaju samo dio parcele gdje se nalaze korovi, čime se polako ulazi u eru precizne poljoprivrede. Dr. Jelovčan govorio je i o primjenama sredstava za zaštitu bilja kakvi su bili nekad i kakvi će biti u budućnosti gdje ćemo pomoću posebnih tehnologija (dronovi, roboti, traktori bez vozača) obavljati zaštitu poljoprivrednih kultura ciljano na način da ćemo tretirati samo biljku, a kasnije i samo list biljke koji je zaražen bolestima ili napadnut štetnikom. Dani su i konkretni primjeri kako suzbiti repičinog sjajnika u uljanoj repici bez primjene insekticida te kako ciljano obaviti gnojidbu mineralnim gnojivima pomoću aparata za mjerenje količine N u listu. Zaključak je da se poljoprivredna proizvodnja mijenja i da proizvođači trebaju mijenjati svoje stavove i razmišljanja te kontinuirano prikupljati nova znanja. Malim koracima može se napraviti jako puno u kratkom vremenu, ali bit je da svi zajedno razmjenjujemo mišljenja i ideje kako bi spremni dočekali nova tehnološka dostignuća koja su tu, pred nama.