Usvojena lista za Skupštinu Koprivničko-križevačke županije

U ponedjeljak, 26.04.2021. u Koprivnici je održana sjednica Glavnog odbora Mreže nezavisnih lista, na kojoj se raspravljalo o aktivnostima stranke, a vezano za predstojeće lokalne izbore na razini Koprivničko-križevačke županije. Isto tako, napravljena je analiza stanja po općinama te dana suglasnost za nastupe na izborima, bilo samostalno, bilo u koalicijama.
Odbor je informiran i o provedenoj anketi o preferencijama kandidata za župana, kao i o rejtingu stranaka na razini županije.
Na kraju je jednoglasno donijeta odluka i usvojen prijedlog liste za Županijsku skupštinu, koju osim kandidata Mreže čine i kandidati koalicijskih partnera, Hrvatske stranke umirovljenika te Hrvatske narodne stranke-liberalni demokrati.
Stav Odbora je da sastav liste reprezentira cjelokupan prostor županije, zastupa sve interese i društvene skupine te kao takav jamči siguran i prosperitetan razvoj naše, Koprivničko-križevačke županije.