FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2018.

ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – LOKALNI IZBORI:

Koprivničko-križevačka županija

Đelekovec

Ferdinandovac

Gornja Rijeka

Hlebine

Kalnik

Kloštar Podravski

Koprivnički Bregi

Koprivnički Ivanec

Koprivnica

Križevci

Novo Virje

Peteranec

Sveti Petar Orehovec

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Koprivničko-križevačka županija

Đelekovec

Ferdinandovac

Gornja Rijeka

Hlebine

Kalnik

Kloštar Podravski

Koprivnički Bregi

Koprivnički Ivanec

Koprivnica

Križevci

Novo Virje

Peteranec

Sveti Petar Orehovec